Spațiul Hidrografic Argeș-Vedea - Inundatii

Spațiul Hidrografic
Argeș-Vedea

Spaţiul hidrografic Argeș-Vedea ocupă aproape integral judeţele Argeş, Giurgiu, Teleorman, Ilfov (inclusiv municipiul Bucureşti) şi părţi mai mici din judeţele Dâmboviţa, Olt şi Călăraşi.

Unde se localizează?

Spațiul hidrografic Argeș-Vedea situat în partea de sud a României are o suprafață de 21.479 km² și include următoarele bazine hidrografice: Argeș (12.550 km²), Vedea (5.430 km²), Călmățui (1.413 km²) și o parte din bazinul fluviului Dunărea (2.086 km²). Suprafața administrată A.B.A. Argeș-Vedea este de 21.479 km².

Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare, spațiul hidrografic Argeș – Vedea include teritorii administrative din trei regiuni: 54,5% din regiunea Sud – Muntenia, 4,8% din regiunea Sud – Vest – Oltenia şi 71,1% din regiunea Bucureşti.

Populația din spațiul hidrografic

Populaţia totală din spațiul hidrografic Argeş – Vedea conform Recensământului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011 era de 3.853.197 locuitori, din care 2.592.627 locuitori în mediul urban şi 1.260.570 locuitori în mediul rural.

Dintre aglomerările urbane importante enumerăm: București, Pitești, Giurgiu, Alexandria, Curtea de Argeș, Turnu Măgurele.

Se face observaţia că pe mediul urban Municipiul Bucureşti are o contribuţie majoră la numărul de locuitori cu o populaţie de 1.883.425.

Bazinul hidrografic Argeș- Vedea este compus la rândul lui din următoarele bazine:

Bazinul hidrografic al râului Argeş

Este cuprins între următoarele coordonate geografice: 43º54’50″ – 45º36’30″ latitudine nordică şi 24º30’50″- 26º44’25″ longitudine estică. Se învecinează la nord cu bazinul hidrografic Olt, la vest cu bazinele hidrografice Olt şi Vedea, la sud cu bazinul Dunării şi la est cu bazinul hidrografic al Ialomiţei, având o suprafaţă de 12.550 km². Râul Argeş, cu o lungime de 350 km formează amonte de lacul de acumulare Vidraru, sub creasta Munţilor Făgăraş, de unde izvorăsc cele doua râuri Capra şi Buda care prin unirea lor dau naştere râului Argeş, râuri care în prezent se varsă în lacul Vidraru

Bazinul hidrografic al râului Vedea

Este component al bazinului Dunărean şi situat în partea de sud a ţării, are o suprafaţă de 5.430 km² şi este cuprins pe direcţia nord-sud între paralele de 45º03’20’’ şi 43º42’13’’ latitudine nordică, iar pe direcţia vest-est între meridianele de 24º27’26’’ şi 25º36’56’’ longitudine estică, fiind limitat de bazinele hidrografice ale Oltului, Călmăţuiului şi Argeşului. Râul Vedea are o lungime de 224 km și izvorăște în zona subcarpatică (Platforma Cotmeana), de la altitudinea de 504 m.

Bazinul hidrografic al râului Călmăţui

Este limitat de bazinele hidrografice ale Oltului (la vest), Vedea (la est) şi fluviul Dunărea la sud. Are o suprafaţă mai mică, de numai 1.413 km². Râul Călmăţui are o lungime de 139 km, este numit şi Călmăţuiul Teleormanului sau al Burnaşului, izvorăşte din câmpia piemontană a Boianului la est de Bărcăneşti, de la altitudinea de 157 m şi se vărsă în lacul Suhaia lângă Viişoara.

Restul suprafeţei spaţiului hidrografic este reprezentat de o parte a bazinului fluviului Dunărea (între confluenţa cu Oltul şi cea cu Argeşul – 2.086 km²).

Descrierea lucrărilor existente de protecție împotriva inundațiilor

Spațiul hidrografic Argeş – Vedea deţine un sistem complex de lucrări hidrotehnice cu rol de gestionare cantitativă a resurselor de apă, conţinând mai multe lacuri de acumulare cu folosință complexă: apărare împotriva inundațiilor, asigurarea volumelor de apă pentru populație, industrie, irigații, producerea de energie, etc., dar și derivații de tranzitare a volumelor de apă dintr-un curs de râu în altul, acestea putând fi folosite pe perioada apelor mari pentru tranzitarea/diminuarea unui volum de apă dintr-un curs de râu în altul precum și pe perioada de secetă când este necesar suplimentarea unui volum de apă pe cursurile de râu mici care necesită un debit mai mare.

Schema de amenajare a bazinului hidrografic Argeș a fost astfel concepută încât să asigure o apărare împotriva inundațiilor a principalelor localități/municipii din spaţiul hidrografic Argeș Vedea: Câmpulung, Curtea de Argeș, Pitești – județul Argeș și nu în ultimul rând – municipiul București cu peste 2.215.000 locuitori, din care aproximativ 1.900.000 în capitală.

Istoricul inundațiilor

În mare parte, inundaţiile semnificative produse în bazinul hidrografic Argeș Vedea au avut ca sursă principală revărsările din albia minoră (depăşirea capacitaţii de transport) la debite mari.

Viiturile care generează inundaţii sunt atât de tip lent, cât şi rapid. În consecinţă, toate inundaţiile produse în lungul cursurilor de apă au ca sursă principală sursa fluvială. Aşa cum se observă şi din analiza datelor referitoare la inundaţiile istorice din perioada 2010 – 2016, multe dintre acestea au ca sursă secundară scurgerile pe versanţi sau băltirile (fără să existe un curs de apă).

În cadrul ciclului II de implementare a Directivei Inundatii, etapa de Evaluare preliminară a riscului la inundații, au fost identificate principalele inundații înregistrate în perioada 2010 – 2016 în bazinul hidrografic Argeș Vedea:

  • 23.06.2012 – 24.06.2012 care au afectat bazinul superior al râului Argeș şi bazinul hidrografic superior al râului Damboviţa – în această perioadă s-au înregistrat precipitaţii sub formă de aversă ce au generat scurgeri importante de pe versanţi, torenţi, pâraie, cursuri de apă necadastrate, fiind inundate mai multe case, anexe, drumuri comunale, podeţe;
  • 04.05.20014 – 06.05.2014 care au afectat bazinul hidrografic al râuluiVâlsan; în această perioadă s-au înregistrat precipitaţii sub formă de aversă ce au generat scurgeri importante de pe versanţi, torenţi, pâraie, cursuri de apă necadastrate, fiind inundate mai multe case, anexe, drumuri comunale, podeţe;
  • 27.07.2014 – 30.07.2014 care au afectat râul Bascov, râul Cotmeana și sectorul râului Argeș și afluenții acestuia din zona localității Merișani;
  • 28.07.2014 – 30.07.2014 care au afectat râul Plapcea, râul Vedița și râul Vedea;
  • 17.04.2014 – 21.04.2014 înregistrate pe râul Dorofei și afluenții, pe răul Vedea și afluenții, pe râul Teleorman și afluenții, pe râul Burdea și afluenții, pe râul Tecuci și afluenții și pe Pârâul Câinelui și afluenții acestuia.

Contactează ABA Argeș Vedea

Adresa: Calea Câmpulung, Nr.6-8, Cod -110147,

Piteşti, Jud.Argeş, ROMÂNIA

Telefon : 0248 / 223449

Fax : 0248 / 211549

email: dispecer@daav.rowater.ro