Implementarea Directivei Europene privind Inundatiile – Ciclul intai

Implementarea Directivei Inundații Ciclul 1

Inundațiile reprezintă o amenințare majoră în multe zone ale lumii. În UE, România se situează pe locul patru în clasamentul riscurilor la inundații, imediat după Polonia, Slovacia și Cehia.

Inundațiile reprezintă o amenințare majoră în multe zone ale lumii. În UE, România se situează pe locul patru în clasamentul realizat din perspectiva riscurilor la inundații, imediat după Polonia, Slovacia și Cehia. În calitate de stat membru, România implementează prevederile Directivei UE privind Inundațiile.

Această Directivă impune statelor membre o serie de pași prin care riscul la inundații este identificat și gestionat corespunzător cu standardele și bunele practici existente la nivel internațional. Rezultatele etapelor definite în directivă sunt în final incluse în  Planuri de Management al Riscului la Inundații (PMRI). În România, acestea sunt 12 la număr, câte unul pentru fiecare spațiu hidrografic definit de cele 11 Administrații Bazinale de Apă și un al 12-lea pentru fluviul Dunărea. 

2015 – 2021

Primul ciclu de implementare a Directivei

România a finalizat primul ciclu de dezvoltare a Planurilor de Management al Riscului la Inundații la finalul anului 2015. Punerea în aplicare a Directivei privind Inundațiile urmează trei etape.

Prima etapă reprezintă o Evaluare Preliminară a Riscului la Inundații (EPRI) prin care toate cursurile de apă, zonele costiere, zonele urbane cu risc din surse pluviale și zonele cu risc din ape subterane sunt evaluate din punct de vedere al probabilității de producere a inundațiilor. Scopul acestei evaluări este identificarea Zonelor cu Risc Potențial Semnificativ la Inundații (APSFR).

12 Planuri de Management al Riscului la Inundații

Odată identificate APSFR-urile, a doua etapă este realizarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații pentru fiecare dintre aceste zone.

A treia și ultima etapă este cea de elaborare a Planurile de Management al Riscului la Inundații (PMRI) pentru fiecare dintre cele 11 Administrații Bazinale de Apă, plus fluviul Dunărea. Prin urmare, vor fi elaborate 12 PMRI care vor include și Programe de Măsuri în vederea diminuării riscului la inundații.

Aceste etape constituie un ciclu de implementare care se repetă la fiecare șase ani.

Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundații

Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundații (EPRI) a fost realizată în primului ciclu de implementare a Directivei Inundații, prin două abordări cheie:

Analiza istorică a inundațiilor

Pe baza unei metodologii și a unor criterii dezvoltate de MMAP, ANAR și INHGA au fost identificate inundațiile semnificative care au avut loc în trecut.

Analiza proiectelor anterioare de gestionare a inundațiilor

Zonele cu risc potențial semnificativ la inundații au fost identificate prin combinarea analizei istorice cu o analiză a proiectelor anterioare de management al riscului de inundații și a lucrărilor hidrotehnice.

12 rapoarte EPRI

Din prima etapă a ciclului de implementare a Directivei Inundații au rezultat 12 rapoarte EPRI.

Primul ciclu de implementare – Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații

Hazardul se referă la posibilitatea producerii inundațiilor, în timp ce Riscul presupune impactul negativ estimat asupra populației, proprietății, mediului, patrimoniului cultural și economic. Ambele sunt reprezentate prin intermediul hărților.

Hărțile de hazard sunt elaborate utilizând tehnici de modelare hidraulică și ilustrează adâncimea și extinderea suprafeței apei în cazul diferitelor scenarii de inundații, de la inundații extrem de grave, cu probabilitate redusă de apariție, până la inundații de intensitate redusă, cu probabilități mai mari de apariție.

Pe baza hărților de hazard sunt elaborate hărțile de risc reprezentând pagubele pe care diferite scenarii de inundații le-ar putea provoca, precum afectarea vieții umane, proprietății, mediului, patrimoniului cultural și economic.

Planurile de Management al Riscului la Inundații

Planurile de Management al Riscului la Inundații sunt documente cuprinzătoare cu rolul de a ghida strategic activitățile autorităților în gestionarea inundațiilor. Planurile trebuie să cuprindă:

  • Concluziile Evaluării Preliminare a Riscului la Inundații
  • Obiectivele de management al riscului la inundații
  • Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații
  • Programele de Măsuri și prioritizarea acestora
  • Planul de monitorizare a implementarii măsurilor
  • Activitățile de implicare a părților interesate (stakeholderi)
  • Lista autorităţilor competente în implementarea, monitorizarea şi evaluarea PMRI.

Elementul central al planurilor îl constituie Programul de Măsuri. Acesta poate include măsuri structurale și/sau măsuri non-structurale.

Măsurile structurale pot fi măsuri de „infrastructură gri”, precum barajele, digurile și alte astfel de construcții cu rol de protecție și de diminuare a efectelor inundațiilor, sau de infrastructură verde”. Acestea din urmă mai sunt denumite și măsuri bazate pe natură. Exemple sunt renaturarea albiilor majore și minore ale râurilor, restaurarea meandrelor, a zonelor umede, împăduriri și alte lucrări cu rol de prevenire a formării de torenți și a eroziunii solului.

Măsurile non-structurale nu au rol de protecție directă ci de prevenire, pregătire și răspuns la inundații. Exemple sunt reglementările de folosință a terenurilor sau sisteme de avertizare timpurie sau alarmare.

Versiunea completă a planurilor din ciclul 1 de implementare a Directivei privind Inundațiile poate fi găsită aici.