Descarca documente de interes public pe tema inundatii

Resurse

Planurile de Management al Riscului la Inundații
Măsuri naționale - fișe de proiect
Evaluările proiectelor integrate, ale strategiilor APSFR și ale măsurilor individuale prioritare
Ghid pentru comunități marginalizate
Situri Natura 2000 care intersectează Zonele cu Risc Potențial Semnificativ la Inundații (A.P.S.F.R.)
Domeniul siguranței barajelor
 • 23. ORDIN nr. 917 din 5 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpurilor de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, NTLH-014, şi a Procedurii privind avizarea experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, NTLH-015.
 • 22. ORDIN nr. 760 din 8 septembrie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 514/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activităţii de urmărire a comportării construcţiilor hidrotehnice - NTLH-041.
 • 21. ORDIN nr. 719 din 12 iulie 2006 privind aprobarea Procedurii NTLH - 025 de atestare a personalului de exploatare calificat al micilor acumulări cu folosinţă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C şi D, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2006.
 • 20. ORDIN nr. 514 din 28 mai 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activităţii de urmărire a comportării şi siguranţei construcţiilor hidrotehnice, NTLH-041.
 • 19. ORDIN nr. 2.219 din 10 decembrie 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 105/2003 privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor - NTLH - 040 şi aprobarea componenţelor nominale ale comisiei centrale şi comisiilor teritoriale de avizare.
 • 18. ORDIN nr. 147 din 21 februarie 2002 pentru aprobarea Procedurii de declarare publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţa şi a gradului de risc asociat barajelor - NTLH-036.
 • 17. ORDIN nr. 121 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea conţinutului Fisei de evidenta a barajelor - NTLH-035.
 • 16. ORDIN nr. 120 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea Procedurii şi competentelor de efectuare a controlului privind siguranţa în exploatare a barajelor - NTLH-034.
 • 15. ORDIN nr. 119 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea Procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor - NTLH-033.
 • 14. ORDIN nr. 118 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului şi autorizaţiei de funcţionare în siguranţa a barajelor - NTLH-032.
 • 13. ORDIN nr. 117 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea personalului de conducere şi coordonare a activităţii de urmărire a comportării în timp a barajelor - NTLH-031.
 • 12. ORDIN nr. 116 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare - NTLH-022 şi a Metodologiei privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale - NTLH-023.
 • 11. ORDIN nr. 115 din 11 februarie 2002 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanţa a barajelor - NTLH-021.
 • 10. ORDIN nr. 105 din 22 aprilie 2003 privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor - NTLH-040 şi aprobarea componentelor nominale ale comisiei centrale şi comisiilor teritoriale de avizare.
 • 9. ORDIN nr. 76 din 23 ianuarie 2006 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi competenţele de avizare şi aprobare a regulamentelor de exploatare şi a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare, a Normelor metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală şi a Regulamentului-cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor de alimentare cu apă.
 • 8. ORDIN nr. 3.102 din 8 octombrie 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ de proiectare, execuţie şi evaluare la acţiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice din frontul barat. Revizuire NP 076-2002", indicativ NP 076-2013
 • 7. ORDIN nr. 2.358 din 22 decembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi atestarea corpului de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice aferente barajelor încadrate în categoriile de importanţă A, B, C şi D, NTLH – 051.
 • 6. ORDIN nr. 1.752 din 21 septembrie 2012 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind stabilirea debitelor şi volumelor maxime pentru calculul construcţiilor hidrotehnice de retenţie, indicativ NP 129-2011".
 • 5. ORDIN nr. 1.640 din 3 septembrie 2012 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind analiza şi evaluarea riscului asociat barajelor, indicativ NP 132-2011".
 • 4. ORDIN nr. 1.532 din 25 august 2014 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind evaluarea stabilităţii la alunecare a barajelor de beton. Indicativ NP 136/1-2014".
 • 3. ORDIN nr. 1.216 din 6 octombrie 2008 privind aprobarea Normativului tehnic pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor - NTLH-050.
 • 2. ORDONANŢA DE URGENTA nr. 244 din 28 noiembrie 2000 (**republicată**) privind siguranţa barajelor.
 • 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 138 din 29 septembrie 2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau de interes local, din categoriile C şi D.
Domeniul managementului situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări ma
 • 17. ORDINUL ministrului mediului şi pădurilor nr. 910/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CMSU şi a COSU pentru situaţii de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice, poluări accidentale şi incendii la fondul forestier.
 • 16. ORDINUL ministrului mediului şi pădurilor nr. 1567/2011 pentru aprobarea Fluxului informaţional decizional de avertizare-alarmare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice Ministerului Mediului şi Pădurilor.
 • 15. ORDINUL ministrului mediului şi pădurilor nr. 1765/2011 privind aprobarea de Comunicare şi urmărire în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de poluări accidentale ale apei, ale aerului, ale solului precum şi în cazul producerii unor incendii de pădure şi doborâturi de vânt, în cadrul MAP.
 • 14. ORDINUL ministrului mediului şi pădurilor nr. 2501/29.06.2012 privind aprobarea Procedurii de comunicare şi urmărire în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de poluări accidentale ale apei, aerului, ale solului precum şi în cazul producerii unor incendii de pădure şi doborâturi de vânt , în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor.
 • 13. ORDINUL nr. 330/44/2.178/2013 pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică.
 • 12. ORDINUL COMUN 459/78/2019 al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administraţiei şi internelor nr. pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă şi poluări marine în zona costieră.
 • 11. ORDINUL ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 9/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioadele deficitare.
 • 10. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.
 • 9. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
 • 8. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.
 • 7. ORDONANŢA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI României nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgentă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
 • 6. ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea 15/2005.
 • 5. HOTĂRÂREA GUVERNULUI 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă (CNSSU).
 • 4. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung.
 • 3. LEGEA nr. 15 /2005 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
 • 2. HOTĂRÂRE nr. 972/2016 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea planurilor de management al riscului la inundaţii aferent celor 11 administraţii bazinale de apă şi fluviului Dunărea de pe teritoriul României;
 • 1. DIRECTIVA 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii.
Domeniul siguranței digurilor
 • 12. ORDINUL ministrului apelor şi pădurilor nr. 109/28.01.2019 - Aprobarea REDIG – Registrul Național al Digurilor din România - publicat pe site-ul Ministerului Apelor și Pădurilor.
 • 11. ORDINUL ministrului apelor şi pădurilor nr. 521/28.03.2019 - NTLH-079: Aprobarea tarifelor pentru serviciile de emitere a avizelor, acordurilor și autorizațiilor de funcționare în condiții de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor și pentru serviciile de emitere a atestatelor de expert.
 • 10. ORDINUL ministrului apelor şi pădurilor nr. 521/28.03.2019 - NTLH-079: Aprobarea tarifelor pentru serviciile de emitere a avizelor, acordurilor și autorizațiilor de funcționare în condiții de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor și pentru serviciile de emitere a atestatelor de expert.
 • 9. ORDINUL ministrului apelor şi pădurilor nr. 405/25.02.2019 NTLH- 075: Procedura de emitere a acordului privind respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța digurilor de apărare împotriva inundațiilor și NTLH-076: Procedura de emitere a autorizației de funcționare în condiții de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor.
 • 8. ORDINUL ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/20.02.2019 - NTLH-074: Instrucțiuni de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor.
 • 7. ORDINUL ministrului apelor şi pădurilor nr. 359/11.11.2019 NTLH-073: Regulament de atestare a experților care evaluează starea de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor.
 • 6. ORDINUL ministrului apelor şi pădurilor nr. 1196/19.12.2018 - NTLH-072: Procedura pentru evaluarea stării de de siguranță în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundațiilor.
 • 5. ORDINUL ministrului apelor şi pădurilor nr. 79/6.02.2018 și al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 36/12.02.2018 - NTLH-071: Metodologia privind încadrarea în categoria de importanță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor.
 • 4. ORDINUL ministrului apelor şi pădurilor nr. 1121/26.11.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Naționale pentru Siguranța Digurilor – CONSIDIG, precum și aprobarea componenței nominale a acesteia.
 • 3. ORDIN nr. 1.749 din 21 septembrie 2012 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind evaluarea stării de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, indicativ NP 131-2011".
 • 2. ORDIN nr. 872 din 20 octombrie 2014 privind aprobarea Procedurii de inventariere a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-070.
 • 1. LEGE nr. 259 din 14 decembrie 2010 (*republicată*) a siguranţei digurilor.
Domeniul amenajării bazinelor hidrografice
 • 3. NTLH - 001: « Normativ tehnic - Criterii şi principii pentru evaluarea şi selectarea soluţiilor tehnice de proiectare şi realizare a lucrărilor de amenajare/reamenajare a cursurilor de apă pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor », aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1215 din 06 octombrie 2008, publicat în M. 0f. Nr. al României, 744 din 04 noiembrie 2008.
 • 2. ORDINUL ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1163 din 19 iulie 2007 privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare şi reamenjare a cursurilor de apă pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor, publicat în M. 0f. al României, nr. 550 din 13 august 2007.
 • 1. Metodologia şi Instrucţiunile tehnice pentru elaborarea schemelor directoare, aprobate prin Ordinul nr. 1258 din 20 noiembrie 2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor (ANEXE 1-3), publicat în M. 0f. al României, nr. 17 bis din 10 ianuarie 2007.
Domeniul Atestări instituții publice/private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului/autorizației de gospodărire a apelor
 • 1. ORDINUL ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1287/28.07.2021 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.
Legislație specifică
 • DIRECTIVA 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii
Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung – actualizată