Bazinul Hidrografic Mureș - Inundatii

Bazinul Hidrografic
Mureș

Bazinul hidrografic Mureş este situat în partea centrală şi de vest a României și este amplasat in spatiul delimitat de Carpatii Orientali, Meridionali si Apuseni iar sectorul său inferior este amplasat in centrul campiei Tisei. În România, se învecinează cu bazinele/spațiile  hidrografice:  Siret,  Olt,  Jiu,  Banat, Crişuri şi Someş-Tisa.

Unde se localizeaza?

Bazinul hidrografic se întinde pe suprafața integrală sau partială a județelor Mureş, Alba,  Cluj, Bistriţa-Năsăud,  Harghita, Braşov, Sibiu, Hunedoara, Arad, Timiş. La nivel de bazin hidrografic se regăsesc: 16 municipii, 23 oraşe, 303 comune și 1.780 sate. La nivelul anului 2011, populația totală existentă pe teritoriul bazinul hidrografic Mureș era de 1.877.642 locuitori. În mediul urban, la nivelul bazinului hidrografic sunt 1.052.037 locuitori, iar în mediul rural sunt 825.605 locuitori. Dintre aglomerările urbane importante enumerăm: Arad, Târgu Mureș, Hunedoara, Deva, Alba – Iulia, Mediaș, Turda, Odorheiu Secuiesc,  Reghin, Sighişoara, Cîmpia Turzii, Cugir etc.

 

Relieful bazinului hidrografic

Bazinul hidrografic Mureș cuprinde toate formele de relief. Relieful prezintă o mare varietate de la câmpie la munţi (altitudinea minimă este de 80m, la ieşirea din ţară, în Câmpia de Vest, iar cea maximă de 2509m, în Munţii Retezat).

Aproximativ 25% din suprafaţa bazinului revine munţilor, 55% dealurilor şi podişurilor, 15% văilor şi luncilor şi 5% câmpiilor. Ansamblul fizico-geografic se caracterizează prin existenţa mai multor unităţi de relief: Unitatea Carpatică montană, Unitatea Podişului Transilvaniei, Unitatea Piemontană, Unitatea de Câmpie.

Clima bazinului hidrografic

Bazinul hidrografic Mureș se află în sectorul de climat continental-moderat cu veri călduroase și ierni lungi și reci, cu precădere în zonele montane din nord-estul bazinului, iar în vest climatul prezintă nuanțe de ariditate, verile fiind în general mai secetoase și mai calde.

În bazinul hidrografic al Mureșului superior temperaturile medii multianuale oscilează între 5˚C – 6˚C în sectorul depresionar și cu puțin peste 0˚C în sectorul muntos, cu luna cea mai rece, ianuarie (-6˚C … -7˚C) și luna cea mai calda, iulie (12˚C … 17˚C). Climatul în bazinul mijlociu al Mureșului este caracterizat prin valori medii anuale ale temperaturii de aproxmativ 8˚C, temperaturile medii lunare coboară până la -4˚C în luna ianuarie și depășește pe alocuri 18˚C – 19˚C în iulie. Culoarul Mureșului inferior, situat între Munții Apuseni și Munții Poiana Ruscăi, între Alba Iulia și Lipova se caracterizează din punct de vedere climatic prin temperaturi anuale sub 6˚C în sectorul montan și 9˚C – 10˚C în lungul văii Mureșului. În zona Mureșului inferior din Câmpia de Vest temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 10˚C – 11˚C. Temperatura medie lunară în ianuarie este de –2-3˚C și de 18˚C-21˚C în luna iulie.

Cantitatea de precipitații medie multianuală este cuprinsă între 480 mm și 980 mm, cu o medie de 610 mm pe bazin.

Resursele totale de apă

Râul Mureș are izvorul în Carpaţii  Orientali, în Munţii Hășmașul Mare, la o altitudine de 850 m. Bazinul hidrografic al râului  Mureș are o suprafața totală de 29.289 km², din care  28.310 km² pe teritoriul României (inclusiv canalul Ier), ceea ce reprezintă 11,7 % din suprafața țării. Mureșul curge în cea mai mare parte pe teritoriul țării noastre, pe o lungime de 761 km din totalul de 766 km, restul fiind pe teritoriul Ungariei. Rețeaua hidrografică codificată/cadastrată din bazinul hidrografic Mureș însumeaza 758 cursuri de apa si 10.800 km.

Principalii afluenți ai râului Mureș sunt: râul Gurghiu, râul Aries, râul Niraj, râul Târnave, (unirea Târnavei Mici cu Târnava Mare), râul Ampoi,  râul Sebeș și râul Strei.

Râul Mureș are izvorul propriu-zis în sudul Depresiunii Giurgeului, la o altitudine de 850 m, lângă comuna Izvorul Mureșului. Bazinul hidrografic al râului Mureș are o suprafață de 28.310 km², inclusiv Canalul Ier, ceea ce reprezintă 11,7 % din suprafața țării. Resursa de apă din apele de suprafață este de 5,966 mil.mc.

Mureșul curge în cea mai mare parte pe teritoriul țării noastre pe o lungime de 761 km. Rețeaua hidrografică codificată însumează 758 cursuri de apă și 10.861 km. 

Cursul Mureșului de la obârșie până la vărsare se poate împărți în patru sectoare caracteristice: Mureșul superior ce cuprinde Depresiunea Giurgeului și defileul Toplița-Deda; Mureșul mijlociu axat pe zona centrală a Podișului Transilvaniei, între Deda și Alba Iulia; Culoarul Mureșului inferior, cuprins între Munții Apuseni, Carpații Meridionali și Munții Banatului, între Alba Iulia și Lipova; Mureșul inferior din Câmpia de Vest, între Lipova și granița cu Ungaria.

În cadrul bazinului hidrografic Mureș se desfăşoară activitate hidrometrică pe cursuri de apă, la 109 staţii hidrometrice de bază unde se efectuează complexul de observații și măsurători, având ca scop cunoașterea regimului hidrologic. În bazinul hidrografic Mureș există un număr de 47 lacuri naturale, printre care putem enumera: Lacul Ursu, Lacul Roșu, Lacul Iezer, Lacul Ana, Lacul Tăul etc.

Descrierea lucrărilor existente de protecție împotriva inundațiilor

Ca urmare a inundațiilor istorice din anii 1970-1975, în bazinul hidrografic Mureș s-au executat mai multe lucrări cu rol de apărare împotriva inundațiilor, respectiv baraje și diguri.

În bazinul hidrografic Mureș se află un număr de 210 lucrări de îndiguire (din care un număr de 27 sunt principale) cu o lungime totală de cca. 825 km. Aceste lucrări apară 240 localităţi (dintre care 55 oraşe şi municipii), 8.827 case în mediul urban şi 60.240 în mediul rural, 314 km linie C.F., 242 km drumuri naţionale şi 313 km judeţene. Suprafaţa totală apărată, conform raportărilor, este de cca. 190.000 ha.

Printre cele mai importante lucrări de îndiguire se amintesc cele de la Reghin, Târgu Mureș, Luduş, îndiguirea râului Niraj şi Comlod, îndiguirea râului Târnava Mică la Târnăveni, îndiguirea Piriului de Cimpie, apărarea municipiilor Sighişoara, Blaj, Mediaş, Dumbrăveni, Copşa Mică, Alba Iulia şi Deva. Tot în categoria lucrărilor importante se află îndiguirea de la Mihalţ, Ilia, Lipova, Mureș mal drept Arad-Pecica, Sâmbăteni – Păuliş, Felnac – Periam şi Periam – Cenad. Pe judeţe, cele mai multe lucrări se află în judeţul Mureș (8), Alba (3), Sibiu (3), Hunedoara (2) şi Arad (7). Cu excepţia îndiguirilor de pe Mureșul inferior din zona de graniţă, al caror debit de calcul corespunde unei frecvenţe de apariţie a debitelor maxime de 1/500 ani, restul sunt calculate pentru 1/100 ani la oraşe, 2/100 ani pentru localităţi rurale şi 1/10 ani la restul terenurilor.

Astfel, în bazinul hidrografic Mureș există următoarele baraje: Zetea, Bezid, Mihoești, Cinciș, Rediu, Tureni, Fâneața Vacilor. Este vorba despre lucrări de apărare împotriva inundaţiilor (acumulări) care au rol complex (adică au si alte funcțiuni pe lângă cel de apărare) repartizate astfel:

 

  • în bazinul hidrografic Târnava Mare: acumularea nepermanentă Vânatori pe râul Târnava Mare (25 mil. mc) şi acumularea permanentă Zetea cu un volum de atenuare de 18,4 mil.mc;
  • în bazinul hidrografic Târnava Mică: acumularea nepermanentă Bălăuşeri (24,5 mil. mc) şi acumularea permanentă Bezid, pe râul Cuşmed, cu un volum de atenuare de 16 mil.mc;
  • în bazinul hidrografic Arieş: acumularea permanentă Mihoieşti cu un volum de atenuare de 3.25 mil.mc;
  • în bazinul hidrografic Cerna: acumularea Cinciş cu un volum de atenuare 17,2 mil.mc

Barajele care au și rolul de stocare a undelor de viitură sunt barajele Oașa și Gura Apelor, care fac parte din salbele de acumulări de pe râul Sebeș și Râul Mare (afluent al  râul Strei), salbe care sunt în administrarea Hidroelectricii SA. De asemeni, pe râul Cugir este barajul Cugir.

Principalele acumulări nepermanente care se regasesc in. Mureș sunt: Vânători (Târnava Mare), Bălăuşeri (Târnava Mica), Nemşa (Mojna), Tăul Ceanului (Valea Caldă), Drăuţ (Drăuţ), Sistarovăţ (Sistarovăţ), Cladova (Cladova), lucrări care au rol doar de apărare împotriva inundațiilor.

Cu rol de apărare a localităților, și chiar a unor terenuri agricole, sunt digurile, care  în bazinul hidrografic Mureș au o lungime totală de 879,063 km, aceste lucrări fiind dimensionate în funcție de obiectivele pe care le apără.

Istoricul inundațiilor

Principalele inundaţii istorice produse în bazinul hidrografic Mureș sunt cele înregistrate în anii 1970 (mai), 1975 (iulie), 1981 (martie), 1995-1996 (decembrie 1995 – ianuarie 1996), 1998 (iunie), 2005 (august), 2010 (iulie). Urmare a precipitaţiilor înregistrate s-au produs viituri care au condus la creşteri de debite deosebite pe principalele cursuri de apă: Mureș, Târnava Mare, Târnava Mică, Arieş şi pe afluenţii acestora. La ieșirea din România, râul Mureş are un debit mediu multianual de 180,8 m3/s, și a inregistrat următoarele debite istorice: Q max= 2230 mc/s (mai 1970), Qmin= 14,0 mc/s (ianuarie 1964).  

Contactează ABA Mureș

Adresa: Strada Köteles Sámuel 33, Târgu Mureș

 Tel: 0265 / 261 303   0737-166 735

Fax: 0265 / 264 290  0265 / 267 955

e-mail: registratura@dam.rowater.ro